บริการของเราเสือป่าแคมป์

ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการค่ายพักแรมมากว่า 20 ปีของทีมผู้บริหารเสือป่าแคมป์ ทำให้มั่นใจได้ว่าเสือป่าแคมป์สามารถรองรับได้ในทุกกิจกรรมและ ทุกความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทุกระดับ

 

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 

ค่ายอบรม
อบรมเยาวชน อบรมสัมมนาภายในองค์กร อบรมกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้าน

 

ค่ายปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ

 

ค่ายวิชาการต่างๆ

 

โดยทางเสือป่าแคมป์ยินดีพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา อีกทั้งยังมีทีมงานวิทยากรคอยให้ความรู้และความบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆสำหรับผู้มาพักแรม

ด้วยจำนวน 2 ค่ายย่อย บนเนื้อที่กว่า 120 ไร่ ของเสือป่าแคมป์ทำให้เราสามารถจัดค่ายพักแรมในระดับร้อยถึงพันคนขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทำให้สามารถแก้ไขได้ในทุกปัญหาและทุกสถานการณ์ ผู้ที่มาพักแรมจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ปลอดภัยตลอดการทำกิจกรรม