ที่รับประทานอาหาร
ลานสูทกรรม
ห้องน้ำ/สุขา
ร้านค้า
ห้องน้ำ/สุขา
บ้านแดนเสือ
บ้านพยัคฆ์คำราม
บ้านพยัคฆ์จำแลงเหนือ-ใต้
เรือนพยาบาล
บ้านแสงดาว
บ้านแสงเงิน
บ้านแสงทอง
หอประชุม
บ้านเจ้าป่าใหญ่ &เจ้าป่าน้อย
บ้านกลุ่มแมว
บ้านกระต่าย/กระรอก
บ้านกลุ่มเสือ
บ้านกระแต/กระเต็น
กำแพงพิศวง
วงแหวนเชื้อโรค
บันไดสวรรค์
ห่วงยางมหาภัย
หนีไฟลงปล่อง
เชือกสองเส้น
กลิ้งมฤตยู
สิงห์ทะเลทราย
ทาร์ซาน
ส่งสัญญาณ
เชือกสามเส้น
สะพานเปล
กระเช้าลอยฟ้า
สะพานกระดก
เหยียบปิระมิด
สามเหลี่ยมพิฆาต
เท้าสามัคคี
โรงครัว
ลานเสาธง
ซุ้มอาหารครู
ลานแค้มป์ไฟ
ประชาสัมพันธ์
ลาน ร.6
ห้องน้ำ/สุขา
บ้านกลุ่มดาวกระต่ายป่า
บ้านแสงจันทร์ & บ้านแสงอรุณ
บ้านกลุ่มราศี
บ้านหอคอย
บ้านกลุ่มราศี
ห้องน้ำ/สุขา
บ้านดาวหงษ์-เข็มทิศ
ซุ้มอาหารครู
ที่พักสำรอง
บ้านกลุ่มราศี
หอประชุม
บ้านกลุ่มราศี
บ้านขนมปัง
เรือนพยาบาล
บ้านซูลู-อาปาเช่
สวนเสือเกษตร
สะพานลิง
กลิ้งมฤตยู
คอมมานโดคู่
สิงห์ทะเลทราย
สะพานกระดก
ปีนหน้าผา
ส่งสัญญาณ
กำแพงพิศวง
หนีไฟลงปล่อง
วงแหวนเชื้อโรค
ลอดถ้ำกายสิทธิ์
บันไดสวรรค์
ห่วงยางบันเทิง
สกีบก
ลานแค้มป์ไฟ
ลานเสาธง
ลานสูทกรรม
ที่รับประทานอาหาร
ร้านค้า
เสือป่า 1 : 17 ฐาน
คลิกดูรายละเอียด
เสือป่า 2 : 16 ฐาน
คลิกดูรายละเอียด
ร้านขายของที่ระลึก
เรือนเพาะชำ
ศาลาเอนกประสงค์
ศาลาเอนกประสงค์
สามเหลี่ยมพิฆาต
สะพานเปล
สะพานเปล
ลอดถ้ำกายสิทธิ์