ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในทุกระดับ

โดยทางเสือป่าแคมป์ยินดีพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา อีกทั้งยังมีทีมงานวิทยากรคอยให้ความรู้และความบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆสำหรับผู้มาพักแรม

ด้วยจำนวน 2 ค่ายย่อย บนเนื้อที่กว่า 120 ไร่ ของเสือป่าแคมป์ทำให้เราสามารถจัดค่ายพักแรมในระดับร้อยถึงพันคนขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทำให้สามารถแก้ไขได้ในทุกปัญหาและทุกสถานการณ์ ผู้ที่มาพักแรมจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ปลอดภัยตลอดการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด
คุณวิไล อุดมศิลป์ 089-201-5905, คุณพชร ชมสาคร 095-612-9870
ค่ายเสือป่า : 036-200738

ดูปฏิทินกิจกรรมค่ายเสือป่าแคมป์