กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในค่าย

นอกจากฐานผจญภัยภายในเสือป่าแคมป์แล้ว เราได้เตรียมกิจกรรมที่จะต่อยอดความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนเสือเกษตร

กิจกรรม ณ สวนเสือเกษตร

สวนเสือเกษตรเป็นสวนแห่งการเรียนรู้ขนาด 12 ไร่ ตั้งอยู่ทางด้านหลังเสือป่าแคมป์ ภายในประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ โดยนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับพรรณไม้นานาชนิด และ ความรู้จากวิทยากรแล้ว ยังได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น การเพาะชำกล้าไม้ การตอนต้นไม้ การทำฝายน้ำล้น การทำปุ๋ยชีวภาพ และ ที่สำคัญผู้พักแรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
 

กิจกรรม ณ สวนเสือเกษตร
กิจกรรม ณ สวนเสือเกษตร


โดยภายในสวนเสือเกษตรสามารถจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมหลักได้ โดยทางเสือป่าแคมป์จะมีวิทยากรคอยให้คำอธิบาย หรือเชิญทีมวิทยากรผู้ชำนาญการจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มาให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในพื้นที่ของบริเวณป่า พืชพรรณไม้และสัตว์ต่างๆ

กิจกรรม ณ สวนเสือเกษตร

กิจกรรมเดินทางไกล

กิจกรรมเดินทางไกล เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญมากกับลูกเสือกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งประโยชน์ที่จะได้ รับจากกิจกรรมนี้มีมากมาย เช่น การฝึกความอดทน ความรอบคอบ ทำให้เป็นคนช่างสังเกต มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะได้ เป็นต้น ซึ่งทางค่ายเสือป่าแคมป์ได้มีเส้นทางเดินทางไกลบริเวณรอบค่าย จำนวน 2 เส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่าเขา ท่ามกลางความสงบ แวดล้อมไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด ตลอดเส้นทางมีจุดตรวจเป็นระยะๆ ที่สำคัญมีความปลอดภัย เหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรม เดินทางไกลเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมเดินทางไกล

เล่นฐานผจญภัย

การเล่นฐานผจญภัย ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับการทำกิจกรรมนี้ นอกจากจะเสริมสร้างพลานามัยของ ลูกเสือให้มีความแข็งแรงแล้ว ด้านจิตใจสิ่งที่จะได้รับ คือเรื่อง ความกล้าในการตัดสินใจ เรียนรู้การแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า เกิดพลังความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งทางค่ายได้มีฐานผจญภัยที่มีมาตรฐานต่างๆมากมาย ไว้รองรับกับหลากหลายกิจกรรม แน่นอนว่าทุกคนที่เล่นฐานผจญภัยจะได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น เร้าใจ และประทับใจมิรู้ลืม

เล่นฐานผจญภัย